Κείμενο Συμβολής – ​ Προτάσεις για ανάπτυξη της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης – Γιώργος Γιαγτζής

Προτάσεις για ανάπτυξη της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης


Στη χώρα μας η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων ανήκει στη κατηγορία των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό δίνει αντοχή, ευελιξία και προσαρμοστικότητα στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, συρρικνώνει όμως την ανταγωνιστικότητα και μειώνει την εξωστρέφεια.
Για την αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων της ΜΜΕ προτείνουμε:
Α) Η χρηματοδότηση ουσιαστικά περνά μέσα από τις εμπορικές τράπεζες οι οποίες δεν έχουν πιστωτική πολιτική με κριτήρια παραγωγικότητας των επιχειρήσεων αλλά μόνο φερεγγυότητας στηριγμένης σε ενυπόθηκους τίτλους. Το τραπεζικό σύστημα οφείλει να σταθεί αρωγός της επιχειρηματικότητας, αναλαμβάνοντας το ρίσκο που του αναλογεί προσφέροντας ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία, με ανταγωνιστικά επιτόκια και με κριτήριο την επιχειρηματική πρόταση.
Β) Ο κατακερματισμός της επιχειρηματικότητας σε πολλές ομοειδείς μικρές επιχειρήσεις που λειτουργούν ανταγωνιστικά μεταξύ τους έχει σαν συνέπεια να παραμένουν μικρές. Η μεγαλύτερη ζημιά που προκύπτει εξ αιτίας του μεγέθους, είναι ότι θεωρούνται αναξιόπιστες όταν επιχειρούν πρόσβαση σε μεγάλες αγορές. Η καλλιέργεια πνεύματος συνεργασία θα εξομάλυνε σταδιακά τις αντιθέσεις και θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις για συνενώσεις βελτιώνοντας την εξωστρέφεια. Μια κυβέρνηση της αριστεράς ωφελεί να είναι αρωγός στη προσπάθεια αυτή. Για το σκοπό αυτό αναφέρω συνοπτικά δυο παράγοντες που θα προωθούσαν τις συνεργασίες.
1. Στη χώρα μας κατακερματισμός υπάρχει στη χωροταξία των επιχειρήσεών μας. Η δημιουργία και η προσφορά από το κράτος σύγχρονων επιχειρηματικών πάρκων προαδειοδομημένων όπου οι επιχειρήσεις θα έχουν μόνο το δικαίωμα χρήσης θα αποτελούσε σημαντικό κίνητρο για συνεύρεση και συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ με προφανές όφελος.
2. Χρηματοδοτικά εργαλεία για συνεργαζόμενες επιχειρήσεις με στόχο τον σχεδιασμό προϊόντων, την προμήθεια πρώτων υλών, την εμπορική προβολή και προώθηση.
Γ) Έλλειψη εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού και πολύ μεγάλος κίνδυνος να χαθεί συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία χρόνων. Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων μας δεν θα υλοποιηθεί ποτέ αν δεν υπάρξουν νέοι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι εκπαιδευμένοι στις σύγχρονες τεχνολογίες που θα θητεύσουν δίπλα στους παλαιότερους μαστόρους. Η αναβάθμιση των τεχνικών λυκείων και η καλύτερη σύνδεση των ανώτερων τεχνικών σχολών με τις ανάγκες της παραγωγής πρέπει να γίνει άμεσα. Παράλληλα πρέπει να τρέξουν βελτιωμένα προγράμματα εξειδίκευσης εργαζόμενων για ουσιαστική βελτίωση των δεξιοτήτων των τους.
• Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι η μικρομεσαία επιχείρηση και οι άνθρωποι που την υπηρετούν αποτελούν εθνικό πλούτο για το τόπο. Μια σύγχρονη αριστερή κυβέρνηση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολλών οφείλει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια εξέλιξης και ανάπτυξης της ΜΜΕ για να αποκαλυφτεί το δυναμικό που κρύβει το υγείες επιχειρείν όταν αντιμετωπίζεται σαν εθνικός πλούτος.

Γιώργος Γιαγτζής
ΟΜ Ν. Ιωνίας
Βιοτέχνης μέλος δς ΒΕΑ
Πρόεδρος τμήματος βιοτεχνών ΒΕΑ

Share:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.