Κείμενο Συμβολής – Περιβαλλοντικοί πολιορκητικοί κριοί για την ανάπτυξη – Σάββας Δημητριάδης

Περιβαλλοντικοί πολιορκητικοί κριοί για την ανάπτυξη

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. στη σημερινή εποχή των μεγάλων κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων είναι ανάγκη να δημιουργήσει και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά ένα νέο αφήγημα και όραμα.
Να προωθήσει και να αναπτύξει περαιτέρω τα επιτεύγματά του κατά τη διακυβέρνηση 2015-19, όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες Αυτοπαραγωγής.
Οι τελευταίες αποτελούν μια πρακτική λύση στην ενεργειακή κρίση για το 99% των πολιτών. Οι Ενεργειακές Κοινότητες Αυτοπαραγωγής μπορούν να αποτελέσουν πολιορκητικό κριό για την ανάπτυξη και την επικοινωνία του νέου οράματος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Το κόμμα θα μπορούσε να δημιουργήσει μια Ενεργειακή Κοινότητα για τα γραφεία και τα μέλη του ώστε να αποδείξει πρακτικά ότι τα συλλογικά μοντέλα παραγωγής και διαχείρισης καθαρής ενέργειας είναι αποτελεσματικά.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι ανοιχτές τεχνολογίες, μια πρακτική λύση για την εξοικονόμηση πόρων και την προώθηση της συμπεριληπτικής καινοτομίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. οφείλει να τις εντάξει στον δημόσιο διάλογο. Να υιοθετήσει ελεύθερο λογισμικό στα γραφεία του ώστε να αποδείξει στην πράξη τα οφέλη των ανοιχτών τεχνολογιών. Να φέρει στη δημόσια συζήτηση επιτυχημένα εγχειρήματα κοινωνικής οικονομίας που δημιουργούν ποιοτικές θέσεις εργασίες, προάγουν τη βιωσιμότητα και προωθούν πρακτικές άμεσης δημοκρατίας στην παραγωγή. Πολίτες στη χώρα μας δημιουργούν τον κόσμο που θέλουν μέσα στον κόσμο που θέλουν να ξεπεράσουν. Τα μαθήματα βρίσκονται στη βάση της κοινωνίας, με παραδείγματα παραγωγικής πρακτικής που δείχνουν έναν διαφορετικό δρόμο.
Κοιτώντας μπροστά, οφείλουμε να απαντήσουμε με σαφήνεια και αποφασιστικότητα στο ερώτημα τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στην απληστία των ισχυρών και του χρήματος, απέναντι στην έκρηξη των ανισοτήτων, στην έλλειψη κοινωνικής προστασίας και στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αυξάνονται συνεχώς.

Σάββας Δημητριάδης
Συντονιστής Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Ιωαννίνων

Share:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.