Κείμενο συμβολής – Η Σύγχρονη Αριστερά που οφείλει να εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ – Γιώργος Παναγιάρης

Η Σύγχρονη Αριστερά που οφείλει να εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Οι βασικοί πυλώνες ενός πολιτικού οργανισμού και ιδιαίτερα ενός κόμματος της αριστεράς, είναι τρεις:
1) Η ιδεολογία του, η αντίληψη του δηλαδή για τον κόσμο και οι καταστατικοί του στόχοι σε σχέση με το όραμα του για αυτόν.
2) Οι μορφές συλλογικής δράσης που επιλέγει προκειμένου να πετύχει τους καταστατικούς του στόχους και
3) Οι μορφές οργάνωσης που υιοθετεί για να υπηρετήσει τα παραπάνω.
Το ιδεολογικό στίγμα του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., τόσο στα χρόνια της κυβερνητικής του θητείας, όσο και μεταγενέστερα, υπήρξε δυσδιάκριτο και ασαφές, με συνέπεια οι καταστατικοί του στόχοι να είναι αόριστοι και θολοί.
Σύμφωνα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, οι καταβολές του ‘’ανιχνεύονται στο εργατικό και το ευρύτερο λαϊκό κίνημα του τέλους του 19ου αιώνα[….]του Κινήματος ενάντια στην νεοφιλελεύθερη Παγκοσμιοποίηση και του κοινωνικού φόρουμ.’’
Στον παραπάνω (αυτό)προσδιορισμό, δεν βλέπουμε τίποτα που θα μπορούσε να διακρίνει τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ από ένα τυπικό κόμμα της παραδοσιακής Κομμουνιστικής Αριστεράς (όπως το ΚΚΕ η -παλαιότερα- το ΚΚΕ εσωτερικού).
Τα νέα κινήματα της Αριστεράς παγκοσμίως, δημιουργήθηκαν πάνω σε δύο βασικούς άξονες, μετά τη δεκαετία του 1960:
α) Τους εθνικοαπελευθερωτικούς -αντιαποικιακούς- αγώνες των λαών και
β) Τους κοινωνικούς αγώνες για την διεκδίκηση συγκεκριμένων δικαιωμάτων, αγώνες που συσπείρωναν γύρω τους κοινότητες που πολλές φορές δεν είχαν κοινό σημείο γενικότερης αναφοράς.
Η Σύγχρονη Αριστερά που οφείλει να εκφράσει ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ, είναι:
1) Πατριωτική. Πατρίδα έχει ο εργαζόμενος λαός. Δεν έχει πατρίδα το κεφάλαιο, γι’ αυτό και η αντιμετώπιση του απαιτεί υπερεθνική, διεθνιστική συνεργασία. Η πατριωτική αριστερά υπερασπίζεται σταθερά την εθνική ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας, εστιάζοντας-μεταξύ άλλων- σε θέματα όπως το δημογραφικό, η προστασία του φυσικού και ενεργειακού αποθέματος της χώρας, η εθνική ασφάλεια, κλπ..
2) Πλουραλιστική και κοινωνικά ενεργή. Δρα στο πλαίσιο όλων των θεσμών της κοινωνίας για την κατοχύρωση και διεύρυνση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με κύριους άξονες τα πεδία Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Λειτουργεί σε επίπεδο κοινοβουλίου, συνδικαλιστικών φορέων, τοπικών κοινωνιών και γενικότερα κοινωνικών συσσωματώσεων κάθε επιπέδου. Εκφράζει τα σύγχρονα κινήματα που δημιουργήθηκαν μετά το 1960, όπως το φοιτητικό, το φεμινιστικό, το περιβαλλοντικό, το φιλειρηνικό, το αντιρατσιστικό, το φιλοζωικό, το ΛΟΑΤΚΙ+ κίνημα κλπ.)
3) Οργανωτικά αποκεντρωμένη και συμμετοχική.
Οφείλουμε λοιπόν, να απευθυνθούμε στο σύνολο των ενεργών πολιτών, των συλλογικοτήτων, των ομάδων πρωτοβουλίας, των ομάδων μελέτης και όλων των μορφών κοινωνικής οργάνωσης που στοχεύουν να εμπλακούν και να καθορίσουν τις κοινωνικές διεργασίες της καθημερινότητας μας για συνεργασία και κοινή δράση στους τομείς που επιθυμούν.

Γιώργος Παναγιάρης

Share:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.