Κείμενο Συμβολής – Αναζητώντας ένα νέο παράδειγμα – Μανώλης Ροζάκης

Αναζητώντας ένα νέο παράδειγμα

Η εξαφάνιση και των τελευταίων προτύπων, πάνω στα οποία λειτουργούσε αυτή η κοινωνία, καθιστά την ύπαρξη των αντίστοιχων κοινωνικών ρόλων ένα είδος προς εξαφάνιση.
Επειδή η αρετή είναι “έξις προαιρετική” (Αριστοτέλης), αναζητούμε αυτόν τον έντιμο πολιτικό, τον ακέραιο δικαστή, τον αφοσιωμένο δάσκαλο, τον καινοτόμο επιχειρηματία και εν τέλει τον δημοκρατικό πολίτη, να δώσει την απάντηση, για μία ανθρώπινη & λειτουργική κοινωνία.
Η απάντηση ξεκινά και καταλήγει στην άμβλυνση των ανισοτήτων και την εμπέδωση τής δικαιοσύνης. Καταρρίπτοντας την παράλογη ιδέα πού ταυτίζει την ισότητα με την ομοιομορφία & την διαφορετικότητα με την ανισότητα.
Για να επαναφέρουμε λοιπόν την λογική στην θέση πού τής αρμόζει, (ευ)τυχής συγκυρία είναι η συνάντηση ενός κρίσιμου πλήθους πολιτών, με εντιμότητα, ακεραιότητα και έμπνευση. Αναγκαιότητα είναι η κοινή τους συμπόρευση, με στόχο την συλλογική ευημερία, σε μία λειτουργική & ανθρώπινη κοινωνία.
Γιατί χρειάζεται να υπάρχει συμμετρία, για να μπορεί να υπάρχει ισότητα, ισότητα για να υπάρχει ανταλλαγή και ανταλλαγή για να υπάρχει κοινωνία (Αριστοτέλης).
“Η δικαιοσύνη είναι ο πρώτος θεσμός της κοινωνίας… είναι ταυτοτική συγχρόνως με το νόμο και την αρετή… οφείλει όχι μόνον να ορίζει το μεθεκτικό και το μεριστό και να τα χωρίζει, αλλά και να τα συστήνει ή να τα θεσμίζει” (Κ. Καστοριάδης).
Επειδή τόσο η φιλοσοφία, όσο και η επιστήμη επιβάλλεται να διερευνήσουν τη δυνατότητα αλλαγής τού υφιστάμενου παραδείγματος, καλό θα είναι και η πολιτική να ξανασκεφτεί πάνω στο αντικείμενο και το υποκείμενο ενδιαφέροντος.
Με αποφασιστικότητα και ακεραιότητα, απέναντι στο φόβο του «ιδιώτη», θα πρέπει να απομυθοποιήσουμε το ζωτικό ψεύδος, που έχει επιβληθεί από ένα καθεστώς ασυδοσίας και διαφθοράς.
Με λόγο απλό και καθαρό να μιλήσουμε για την κρίση του νεο-φιλελεύθερου (αυταρχικού πλέον) πολιτικο-οικονομικου υποδείγματος, την ανάγκη θεσμικής θωράκισης της κοινωνίας και την ενίσχυση των κανόνων λειτουργίας της αγοράς και τής εργασίας. Καθώς επίσης και για την ανάγκη μίας συνεκτικής και πολυδιάστατης στρατηγικής εξωτερικής πολιτικής, ως απάντηση στην αναδιάταξη της γεωπολιτικής ισχύος, και την ανάδειξη νέων περιφερειακών και αναθεωρητικών δυνάμεων.
Ένα νέο παράδειγμα, απέναντι στον φόβο και την παρακμή.
Αναγκαία συνθήκη η κοινή συμπόρευση πολιτών, με ήθος, εντιμότητα, ακεραιότητα και έμπνευση. Ικανή συνθήκη η υπέρβαση των «ιδιωτικών» εγωισμών, για μια συνολική πολιτική, οικονομική και κοινωνική απάντηση στον παραλογισμό τής ασυδοσίας.
Ένα νέο παράδειγμα συλλογικής ευημερίας.

Μανώλης Ροζάκης
ΟΜ Πεντέλης

Share:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.