Εγκύκλιος για τις εκλογές της 15ης Μαΐου

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 15ης ΜΑΙΟΥ

Οι εκλογές του Προέδρου και των Μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ θα διεξαχθούν την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 από τις 8.00 π.μ. μέχρι και τις 8.00 μ.μ. Με έγκριση της ΚΕΦΕ μπορεί να δοθεί παράταση στη διαδικασία ψηφοφορίας.
Η διαδικασία των εκλογών περιλαμβάνει ταυτόχρονα δύο ψηφοφορίες σε δύο διαφορετικές κάλπες, μία για την εκλογή του Προέδρου και μία για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ .
Με την παρούσα Εγκύκλιο καθορίζονται οι αναγκαίες οργανωτικές και άλλες λεπτομέρειες για την διενέργεια των παραπάνω εκλογικών διαδικασιών. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται μ’ αυτήν, θα εκδοθούν νεότερες αποφάσεις και εγκύκλιοι.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ)

Την κεντρική ευθύνη της εκλογικής διαδικασίας για την εκλογή του Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ), η οποία αποτελείται από 11 μέλη, όπως αυτά ορίστηκαν από το Συνέδριο μετά από πρόταση του Προεδρείου του Συνεδρίου ως εξής:
Πρόεδρος : Ηλίας Νικολακόπουλος
Μέλη : Μπουλέκος Κώστας
Νιάκας Σπύρος
Παπαδόπουλος Θοδωρής
Πεππέ Γιάννα
Πετράκος Χρήστος
Πρίσκου Ορσαλία
Σακελλαρίου Χρήστος
Τοκάνης Δημήτρης
Τρανταλίδης Μάνος
Τσιγώνιας Νίκος

2. Εκλογικά Κέντρα- Τμήματα

Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί στα καθορισθέντα εκλογικά τμήματα όπως ορίστηκαν με απόφαση της ΚΕΦΕ και αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα www.syriza.gr . Προς διευκόλυνση των ψηφοφόρων η κάθε οργάνωση μελών του κόμματος σε όλη την επικράτεια οφείλει να τοιχοκολλήσει ,σε εμφανές σημείο, στα τοπικά γραφεία του κόμματος, τα εκλογικά τμήματα και τις διευθύνσεις αυτών καθώς και να αποστείλει στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των μελών τις σχετικές πληροφορίες για τον τόπο και το χρόνο της ψηφοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε εκλογικό κέντρο δύναται να υπάρχουν ένα ή περισσότερα εκλογικά τμήματα.

Σε κάθε εκλογικό τμήμα θα υπάρχουν δύο διαφορετικές κάλπες, μία για την εκλογή του Προέδρου και μία για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
Διευκρινίζεται ότι για όσους έχουν δικαίωμα ψήφου μόνο για την κάλπη εκλογής προέδρου,προς διευκόλυνση τους, θα υπάρχουν τμήματα με μια μόνο κάλπη, όπου αυτό έχει καταστεί δυνατό.

ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

3. Δικαίωμα Εκλέγειν

Α. Όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν εγγραφεί πριν τις 21.03.2022 μπορούν να ψηφίσουν και στις δύο κάλπες, για την εκλογή Προέδρου και των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, σε οποιοδήποτε από τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν εντός της Περιφέρειάς που ανήκουν. Εάν τυχόν τα μέλη αυτά βρεθούν εκτός της περιφέρειας στην οποία ανήκουν τότε θα έχουν δικαίωμα ψήφου ΜΟΝΟ στην κάλπη για την εκλογή Προέδρου.

Β. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν εγγραφεί μετά τις 21.03.2022 και όσοι θέλουν να εγγραφούν ακόμα και την ημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας, προσέρχονται σε οποιοδήποτε από τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη τη χώρα , προκειμένου να ψηφίσουν για την εκλογή του Προέδρου, και συμπληρώνουν επί τόπου στα εκλογικά τμήματα την αίτηση εγγραφής νέου μέλους.

►Έντυπες αιτήσεις εγγραφής νέου μέλους θα υπάρχουν σε ΟΛΑ τα εκλογικά τμήματα της χώρας και με τη συμπλήρωσή της αίτησής, τα νέα μέλη αυτόματα αποκτούν δικαίωμα ψήφου στην κάλπη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα σε όλη τη χώρα.
►Για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας τα νέα μέλη μπορούν να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα που υπάρχει μία (1) μόνο κάλπη για την εκλογή Προέδρου (όπου αυτό έχει καταστεί δυνατό).

Γ. Οι εκλογές των μελών εξωτερικού διεξάγονται με ειδικό πληροφοριακό σύστημα με την ευθύνη της ΚΕΦΕ, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αποσταλεί στις ΟΜ Εξωτερικού.

Δ. Οι ψηφοφορίες για το καταστατικό θα διεξαχθούν το Σάββατο 14 Μαΐου από τις 8.00 πμ μέχρι τις 8.00 μμ και την Κυριακή 15 Μαΐου από τις 8.00 πμ μέχρι τις 8.00 μμ.με ειδικό πληροφορικό σύστημα με την ευθύνη της ΚΕΦΕ. Δικαίωμα συμμετοχής στις ψηφοφορίες για το καταστατικό , μετά από τη σχετική απόφαση της ολομέλειας του Συνεδρίου έχουν οι σύνεδροι που ψήφισαν στις κάλπες του συνεδρίου το Σάββατο 16 Απριλίου 2022.

Ε. Για τη συμμετοχή κάθε μέλους στην εκλογική διαδικασία ορίζεται καταβολή εκλογικής συνδρομής 3 ευρώ. Από την καταβολή αυτή απαλλάσσονται οι άνεργοι και οι νέοι έως 30 ετών. Παρακαλούνται οι εφορευτικές επιτροπές να ενημερώνουν για την απαλλαγή αυτή με σήμανση που θα έχουν κολλήσει σε εμφανές σημείο του ΕΤ.

4. Εφορευτικές Επιτροπές (ΕΦΕ)
Η Εφορευτική Επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος όπως εγκρίθηκε με απόφαση της ΚΕΦΕ, η οποία αποτελείται από τον/την Πρόεδρο, τον/τη Γραμματέα και τον/τη χειριστή/στρια του διαδικτυακού μητρώου (tablet) και τους αναπληρωτές τους (με μέγιστο συνολικά τον αριθμό 7): διενεργεί τις εκλογές στο τμήμα της, συντάσσει δύο πρακτικά διαλογής, ένα για την ψηφοφορία του Προέδρου και ένα για την ψηφοφορία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, εξάγει τα αποτελέσματα και τα στέλνει αμέσως στην ΚΕΦΕ, στην οποία παραδίδει τα πρακτικά διαλογής και τα ψηφοδέλτια.
Επισημαίνεται ότι,
-καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς και κατά τη διάρκεια της διαλογής των ψήφων, το σύνολο της εφορευτικής επιτροπής (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) παραμένει στο εκλογικό τμήμα,
– η ΕΦΕ δεν αποχωρεί από το εκλογικό τμήμα εάν δεν μεταδώσει ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα και από τις δύο κάλπες (όπου υπάρχουν) .

Η ΕΦΕ είναι συλλογικό όργανο που λαμβάνει αποφάσεις με πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προεδρεύοντος.

5. Καθήκοντα μελών Εφορευτικών Επιτροπών
Η Εφορευτική Επιτροπή κάθε εκλογικού τμήματος ήδη από τις 14 Μαΐου, παραμονή της διεξαγωγής των εκλογών, φροντίζει για την προετοιμασία του χώρου σε κάθε εκλογικό τμήμα και επιμελείται να υπάρχουν:
α) Επαρκής αριθμός ψηφοδελτίων, λευκών ψηφοδελτίων, φακέλων και αιτήσεων εγγραφών μελών. Οι φάκελοι που θα διατίθενται για τα ψηφοδέλτια της Κεντρικής Επιτροπής έχουν το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ενώ για το ψηφοδέλτιο της εκλογής προέδρου ο φάκελος είναι λευκός.
β) Παραβάν (2) ή άλλως τραπέζια στη διάθεση των ψηφοφόρων τοποθετημένα σε ικανή απόσταση για τη διασφάλιση της μυστικότητας της ψήφου ,
γ) Κάλπες,
δ) στυλό μαύρου ή μπλε χρώματος,
ε) μπλοκάκι απόδειξης εισπράξεων εκλογικού τμήματος,
στ)ταμπλέτα φορτισμένη

Την ημέρα της διεξαγωγής των εκλογών, τη 15η Μαΐου 2022, τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μέλη των ΕΦΕ εμφανίζονται στο εκλογικό τμήμα που τους έχει ανατεθεί τουλάχιστον μισή ώρα πριν το επίσημο άνοιγμα της κάλπης. Ο πρόεδρος της κάθε ΕΦΕ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙ τηλεφωνικά το συντονιστή της Νομαρχιακής στην οποία ανήκει, το αργότερο μέχρι τις 8.00 πμ της 15ης Μαΐου και ενημερώνει για την ομαλή έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
Κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, η ΕΦΕ μεριμνά για την τάξη εντός και εκτός του εκλογικού τμήματος. Η ψηφοφορία απαγορεύεται να διακοπεί παρά μόνο για λόγους εξαιρετικούς και απρόβλεπτους και μόνο κατόπιν έγκρισης της ΚΕΦΕ.
Οι εκλογείς με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα ψηφίζουν με απόλυτη προτεραιότητα και με τη παροχή κάθε δυνατής διευκόλυνσης προς αυτούς. Παρατίθενται ως παράρτημα στην παρούσα εγκύκλιο, οδηγίες για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εκλογές της 15ης Μαΐου, όπως αυτές έχουν προταθεί από το Τμήμα Αναπηρικής Πολιτικής και παρακαλούνται οι ΕΦΕ για την τήρησή τους.
Με επιμέλεια της ΕΦΕ αναρτώνται σε εμφανή σημεία της αίθουσας (και μέσα στο παραβάν) του κάθε εκλογικού τμήματος ανακοινώσεις σχετικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό σταυρών προτίμησης για το ψηφοδέλτιο των υποψηφίων της Κεντρικής Επιτροπής, της Περιφέρειας στην οποία ανήκει το εκλογικό τμήμα.

6. Ενστάσεις – Τρόπος άσκησης

Η ΚΕΦΕ αποφασίζει για όλες τις ενστάσεις, που τυχόν θα υποβληθούν σχετικά με την εκλογική διαδικασία. Η ένσταση κατατίθεται στην ΚΕΦΕ το αργότερο δύο ημέρες από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αλλιώς απορρίπτεται ως εκπρόθεσμη. Η ένσταση ασκείται πάντοτε εγγράφως και ενυπογράφως, αποστέλλεται ηλεκτρονικά στο mail enstaseis.kefe@gmail.com και πρέπει να αναφέρει ρητά την συγκεκριμένη Εφορευτική Επιτροπή προς την οποία απευθύνεται. Αν λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία, η ένσταση απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ΚΕΦΕ οφείλει να απαντήσει στις τυχόν ενστάσεις μέσα σε δέκα ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους.
Η ένσταση πρέπει να είναι σαφής και επαρκώς ορισμένη ως προς το λόγο για τον οποίο ασκείται αλλιώς απορρίπτεται ως αόριστη.
Σε καμία περίπτωση η άσκηση ένστασης δεν διακόπτει την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας και θα κριθεί από την ΚΕΦΕ σύμφωνα με τις παραπάνω προθεσμίες

7. Σταυροί Προτίμησης
Για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής, ανά περιφέρεια, ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός σταυρών προτίμησης, που μπορεί να θέσει ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο καθορίζεται ως εξής :

Α/Α     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                 ΣΤΑΥΡΟΙ
1        ΑΤΤΙΚΗ                                             45
2        ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                   11
3        ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ                                6
4        ΚΡΗΤΗ                                                5
5        ΘΕΣΣΑΛΙΑ                                           4
6        ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ                               5
7        ΗΠΕΙΡΟΣ                                             3
8       ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ                           3
9      ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ       3
10     ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ                                   3
11      ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                     2
12     ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ                                        2
13     ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ                                     2
14     ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ                                            1

8. Παραλαβή και παράδοση της ταμπλέτας (tablet)
Οι χειριστές και οι αναπληρωτές χειριστές των ταμπλετών θα πρέπει, όπως και τα υπόλοιπα μέλη της εφορευτικής επιτροπής να προσέλθουν έγκαιρα, δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 7.30 π.μ. της 15ης Μαΐου, στο εκλογικό τμήμα που τους έχει ανατεθεί και να ενεργοποιήσουν τη ταμπλέτα βάσει των οδηγιών που τους έχουν δοθεί, δηλαδή να μπουν στη σχετική εφαρμογή και να κάνουν έναρξη της διαδικασίας.
Οι χειριστές οφείλουν να ελέγξουν προσεκτικά ότι βρίσκονται στο σωστό εκλογικό τμήμα, καθώς κάθε ταμπλέτα είναι χρεωμένη σε συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα και επομένως δεν μπορεί να εξυπηρετήσει διαφορετικό εκλογικό τμήμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Επαναλαμβάνουμε ότι η ταμπλέτα ΔΕΝ ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΑΙ σε διαφορετικό εκλογικό τμήμα από αυτό για το οποίο έχει οριστεί.
Με το κλείσιμο της κάλπης οι χειριστές προχωρούν μέσω της εφαρμογής σε λήξη της εκλογικής διαδικασίας και σε καμία περίπτωση δεν αποχωρούν πριν μεταδώσουν το αποτέλεσμα. Οι χειριστές πρώτα μεταδίδουν το αποτέλεσμα για την εκλογική κάλπη του προέδρου και στη συνέχεια για την κάλπη των υποψηφίων της ΚΕ. Μετά την μετάδοση των αποτελεσμάτων οι χειριστές παραδίδουν την ταμπλέτα στον Προέδρο της Εφορευτικής Επιτροπή του εκλογικού τμήματος και ο πρόεδρος με τη σειρά του, την παραδίδει στο Γραμματέα της ΝΕ, με το πέρας της διαδικασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

• Προετοιμασία χώρων
Η Εφορευτική Επιτροπή (ΕΦΕ) κάθε εκλογικού τμήματος έχει την αρμοδιότητα/ευθύνη της διαμόρφωσης των χώρων μία τουλάχιστον ημέρα πριν την ημέρα της ψηφοφορίας. Δηλαδή το αργότερο μέχρι τις 14 Μαΐου 2022.
Συγκεκριμένα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της ΕΦΕ θα πραγματοποιήσουν τις εξής εργασίες :
►Οριστικοποιούν την διάταξη των Εκλογικών Τμημάτων και διαμορφώνουν τον χώρο ψηφοφορίας
►Τοποθετούν στην αίθουσα:
-το τραπέζι αιτήσεων εγγραφής νέων μελών
-το τραπέζι της Εφορευτικής Επιτροπής
-μία ή δύο κάλπες.
-καρέκλες για τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτική Επιτροπής
-αντισηπτικό
Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην εμπρόσθια πλευρά καθεμιάς από τις δύο κάλπες (όπου υπάρχουν δύο κάλπες) η ΕΦΕ οφείλει να επικολλήσει φύλλο λευκού χαρτιού, μεγέθους Α4, στο οποίο θα είναι γραμμένες, με μεγάλα, κεφαλαία, έντονα και ευδιάκριτα γράμματα, οι λέξεις “ΠΡΟΕΔΡΟΣ” και “ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ”.

►Τοποθετούν τα παραβάν/τραπέζια – όπου υπάρχουν- και επαρκή γραφική ύλη ( στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος)
►Τοποθετούν τις κατάλληλες σημάνσεις (μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης, απαλλαγής εκλογικού αντιτίμου για ανέργους και νέους έως 30 ετών)

• Προετοιμασία Εκλογικού Υλικού
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία του εκλογικού υλικού πριν την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας.
Ειδικότερα μεριμνά ώστε να έχει στη διάθεσή της,
Α. στο τραπέζι της Εφορευτικής Επιτροπής :
-την ταμπλέτα φορτισμένη
-επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για την Κεντρική Επιτροπή και ισάριθμους φακέλους με το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ
-επαρκή αριθμό ψηφοδελτίων για την εκλογή Προέδρου και ισάριθμους λευκούς φακέλους
-λευκά ψηφοδέλτια
-Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφισάντων
-Βιβλίο Καταμέτρησης των σταυρών της ΚΕ.
-εκτυπωμένο Πρακτικό Διαλογής για την ψηφοφορία του Προέδρου
-εκτυπωμένο Πρακτικό Διαλογής για την ψηφοφορία της Κεντρικής Επιτροπής
-την παρούσα εγκύκλιο και τυχόν συμπληρωματικά παραρτήματα αυτής
-εκτυπωμένο το εγχειρίδιο χρήσης της ταμπλέτα
– μπλοκ αποδείξεων
– έντυπο χειριστή τάμπλετ για την προστασία προσωπικών δεδομένων συμπηρωμένο και υπογεγραμμένο από τον χειριστή.
Β. στο τραπέζι εγγραφής νέων μελών :
-επαρκή αριθμό αιτήσεων εγγραφής μέλους
►Επισημαίνεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
Α. Τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν εγγραφεί μετά τις 21.03.2022 και οι όσοι θέλουν να εγγραφούν ακόμα και την ημέρα της διεξαγωγής της ψηφοφορίας προκειμένου να ψηφίσουν για την εκλογή του Προέδρου, προσέρχονται σε οποιοδήποτε από τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη τη χώρα.

*Για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας τα νέα μέλη μπορούν να ψηφίσουν στα εκλογικά τμήματα που υπάρχει μία (1) μόνο κάλπη για την εκλογή Προέδρου (όπου αυτό έχει καταστεί δυνατό)

Το νέο μέλος προσερχόμενο στο εκλογικό τμήμα,

1. συμπληρώνει τα στοιχεία του στην αίτηση εγγραφής μέλους στο τραπέζι εγγραφής νέων μελών,

2.παραδίδει την αίτηση εγγραφής του στο τραπέζι της Εφορευτικής Επιτροπής μαζί με την ταυτότητά του ( ή άλλο δημόσιο έγγραφο) ,

3.τα στοιχεία του καταχωρίζονται χειρόγραφα στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφισάντων με την επισήμανση “Νέο Μέλος”, από τον Γραμματέα και ταυτόχρονα καταχωρούνται ηλεκτρονικά ( τουλάχιστον ΑΔΤ και Ονοματεπώνυμο) από τον χειριστή του tablet.

4. Μετά την καταχώριση των στοιχείων του νέου μέλους, ο Γραμματέας της ΕΦΕ παραδίδει στον εκλογέα το ψηφοδέλτιο του Προέδρου , ένα λευκό ψηφοδέλτιο και ένα λευκό φάκελο.

Β. Όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν εγγραφεί πριν τις 21.03.2022 μπορούν να ψηφίσουν και στις δύο κάλπες,για την εκλογή Προέδρου και τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, σε οποιοδήποτε από τα εκλογικά τμήματα που θα λειτουργήσουν εντός της Περιφέρειάς που ανήκουν. Αν τυχόν τα μέλη αυτά βρεθούν εκτός της περοφέρειας στην οποία ανήκουν τότε θα έχουν δικαίωμα ψήφου στην κάλπη για την εκλογή προέδρου.

Τα μέλος προσερχόμενο στο εκλογικό τμήμα,

1.απευθύνεται στην Εφορευτική Επιτροπή και παραδίδει την αστυνομική του ταυτότητα ( ή άλλο δημόσιο έγγραφο) προκειμένου να γίνει η διαπίστευσή του από το χειριστή της ταμπλέτας στον ηλεκτρονικό κατάλογο των μελών του κόμματος.

2. Μετά τη διαπίστευση του μέλους από το χειριστή του tablet, τα στοιχεία του εκλογέα καταχωρίζονται χειρόγραφα στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφισάντων από τον Γραμματέα.

3. Μετά την καταχώριση των στοιχείων του εκλογέα (ηλεκτρονικά και χειρόγραφα), ο Γραμματέας της ΕΦΕ παραδίδει στον ψηφοφόρο:

– το ψηφοδέλτιο του Προέδρου, ένα λευκό ψηφοδέλτιο και ένα λευκό φάκελο ΚΑΙ
– το ψηφοδέλτιο της Κεντρικής Επιτροπής, ένα λευκό ψηφοδέλτιο και ένα φάκελο με το σήμα ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ.

►Διευκρινίζεται ότι η επαλήθευση της ταυτότητας του ψηφοφόρου μπορεί να γίνει με επίδειξη οποιουδήποτε από τα παρακάτω δημόσια έγγραφα : αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, βιβλιάριο Υγείας, άδεια διαμονής, visa, μπλε βεβαίωση.

ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

►Ο ψηφοφόρος αποσύρεται σε διαμορφωμένο χώρο (παραβάν ή τραπέζια όπου είναι διαθέσιμα) και ψηφίζει ,
-για εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής (ΌΣΑ ΜΕΛΗ ΕΧOYΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ), θέτοντας το επιτρεπόμενο αριθμό σταυρών στο αντίστοιχο ψηφοδέλτιο – όπως έχει αναρτηθεί αντιστοίχως στο κάθε εκλογικό τμήμα ανάλογα την Περιφέρεια στην οποία ανήκει. Ο ψηφοφόρος τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός του φακέλου με το σήμα ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και τον κλείνει προκειμένου να το ρίξει στην αντίστοιχη κάλπη
Απαγορεύεται να εισέλθει στο παραβάν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.
Αν πρόκειται για εκλογείς με αναπηρία ή άτομα που χρειάζονται βοήθεια μπορούν να έχουν μαζί το συνοδό τους ή να ζητήσουν τη συνδρομή μέλους της ΕΦΕ που θα πρέπει να την προσφέρει με διακριτικότητα.

– για εκλογή Προέδρου. Στο ψηφοδέλτιο του προέδρου δεν απαιτείται σταυρός. Ο ψηφοφόρος τοποθετεί το ψηφοδέλτιο εντός του λευκού φακέλου και τον κλείνει προκειμένου να το ρίξει στην αντίστοιχη κάλπη.

►Ο εκλογέας προσέρχεται στις κάλπες και ψηφίζει , ως εξής:

-στην περίπτωση ψηφοφορίας για την κάλπη της Κεντρικής Επιτροπής, ο εκλογέας επιστρέφει στην Εφορευτική Επιτροπή με τον φάκελο (με το σήμα του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ) και τον ρίχνει στην αντίστοιχη κάλπη με την κατάλληλη σήμανση.
-στην περίπτωση ψηφοφορίας για την κάλπη του Προέδρου, ο εκλογέας επιστρέφει στην κάλπη και ρίχνει το λευκό φάκελο στην αντίστοιχη κάλπη με την κατάλληλη σήμανση.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΑΝ ΤΥΧΟΝ Ο ΕΚΛΟΓΕΑΣ ΡΙΞΕΙ ΦΑΚΕΛΟ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΚΑΛΠΗ, η κάλπη δεν ανοίγει και ο φάκελος μεταφέρεται στη σωστή κάλπη όταν λήξει η διαδικασία της ψηφοφορίας στις 20.00 και αρχίσει η καταμέτρηση.

ΠΡΙΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ Ο ΨΗΦΟΦΟΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ,

►Ο εκλογέας αφού ψηφίσει υπογράφει στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφισάντων δίπλα στο ονοματεπώνυμό του.

►Ο Γραμματέας της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλει να σημειώσει στο Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφισάντων δίπλα από την υπογραφή του εκλογέα που έχει ήδη καταχωρίσει, εάν ψήφισε σε μία ή και στις 2 δύο κάλπες. ( Η οδηγία αυτή δεν αφορά τα τμήματα με μία μόνο κάλπη)

 

►Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της ψηφοφορίας του στην/στις κάλπες, ο εκλογέας παίρνει την ταυτότητά του ( ή όποιο άλλο επίσημο έγγραφο) παρέδωσε για την ταυτοποίηση του από την Εφορευτική Επιτροπή και αποχωρεί.
►Τα μέλη αποχωρούν από το εκλογικό τμήμα μόνο εφόσον έχουν ολοκληρώσει την εκλογική διαδικασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

1. ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

– Στις 20.00 μ.μ. λήγει η ψηφοφορία και κηρύσσεται αποπερατωμένη.
– Με έγκριση της ΚΕΦΕ μπορεί να δοθεί παράταση στη διαδικασία ψηφοφορίας.
– Με την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας, κλείνουν οι πόρτες του εκλογικού Τμήματος, αποχωρούν όλοι οι ψηφίσαντες και παραμένουν εντός του Τμήματος μόνο τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.

2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Στη συνέχεια κλείνεται το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφισάντων με σχετική πράξη που συντάσσει ο Γραμματέας και προστίθεται στο τέλος του βιβλίου το παρακάτω κείμενο (δλδ κάτω από το όνομα του τελευταίου ψηφοφόρου) :

«Στο σημείο αυτό και ώρα … κλείνεται το βιβλίο αυτό με σύνολο
ψηφισάντων …. που αφορούν στην κάλπη για την εκλογή Προέδρου και σύνολο ψηφισάντων … που αφορούν στην κάλπη για την εκλογή μελών Κεντρικής Επιτροπής».

Ακολουθεί ημερομηνία και υπογραφή όλων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής που παρευρίσκονται στο ΕΤ.

3. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ – ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ -ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα καταμετρήσουν πρώτα τα ψηφοδέλτια της κάλπης για την εκλογή Προέδρου και αμέσως μετά ο χειριστής της ταμπλέτας θα προχωρήσει στην καταχώριση και μετάδοση του αποτελέσματος βάσει των οδηγιών που έχει λάβει. Εφόσον τελειώσει η διαδικασία αυτή η Εφορευτική Επιτροπή θα προχωρήσει στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.

α. Η κάλπη ανοίγεται και στη συνέχεια αδειάζεται με προσοχή το περιεχόμενό της επάνω στο τραπέζι, ώστε να παραμείνει εντελώς κενή.

β. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής βγάζουν από τους φακέλους τα ψηφοδέλτια για την εκλογή του Προέδρου και τα καταμετρούν.

γ. Αν ο αριθμός των ψηφοδελτίων συμφωνεί με τους ψηφίσαντες, ο Πρόεδρος της ΕΦΕ θα προχωρήσει στην αρίθμηση και μονογραφή των ψηφοδελτίων.

Αν υπάρχει ασυμφωνία του αριθμού των ψηφοδελτίων και των ψηφισάντων γίνεται προσπάθεια εντοπισμού του λάθους.

ε. Ο Γραμματέας (ή άλλο μέλος της ΕΦΕ) καταγράφει τα έγκυρα, τυχόν άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια στα πρακτικά διαλογής.

στ. Ο Γραμματέας (ή άλλο μέλος της ΕΦΕ) συντάσσει το Πρακτικό Διαλογής, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και το αποστέλλει στην ΚΕΦΕ. Όπως προαναφέρθηκε, ο υποψήφιος Πρόεδρος δεν χρειάζεται σταυρό προτίμησης. Αν τυχόν υπάρχει σταυρός στο ψηφοδέλτιο του προέδρου δεν λαμβάνεται υπόψη αλλά ούτε ακυρώνεται το ψηφοδέλτιο.

ζ. Εν συνεχεία ο χειριστής της ταμπλέτας καταγράφει και μεταδίδει το αποτέλεσμα του πρακτικού διαλογής και τα αποτελέσματα αποστέλλονται στην ΚΕΦΕ.

 

4.ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΠΗΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ- ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΗΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

α. Η κάλπη ανοίγεται και αδειάζεται με προσοχή το περιεχόμενό της επάνω στο τραπέζι, ώστε να παραμείνει εντελώς κενή.

β. Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καταμετρούν τους φακέλους.
γ. Αν ο αριθμός των φακέλων συμφωνεί με τους ψηφίσαντες, αρχίζει η διαλογή:
-Αν υπάρχει ασυμφωνία του αριθμού των φακέλων και των ψηφισάντων γίνεται προσπάθεια εντοπισμού του λάθους.
-Σε περίπτωση που πλεονάζουν οι φάκελοι τότε επιλέγεται τυχαία και καταστρέφεται ο αντίστοιχος πλεονάζον αριθμός φακέλων πριν αυτοί ανοιχτούν.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Υπενθυμίζουμε ότι δύναται να υπάρχει διαφορετικός αριθμός ψηφοδελτίων στην κάλπη για εκλογή προέδρου και στην κάλπη για την εκλογή μελών της ΚΕ, δεδομένου ότι δεν έχουν όλοι οι ψηφοφόροι δικαίωμα ψήφου και για τις δύο κάλπες.

δ. Τα μέλη της ΕΦΕ βγάζουν από τους φακέλους τα ψηφοδέλτια για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Επιτροπής.
ε. Τοποθετούν τα ψηφοδέλτια ανοικτά πάνω στο τραπέζι. Αν σκιστεί κατά το άνοιγμα κάποιο ψηφοδέλτιο γίνεται επάνω στο ψηφοδέλτιο σχετική σημείωση από τον Πρόεδρο και υπογράφεται από αυτόν.

στ. Ο Πρόεδρος παίρνει ένα-ένα τα ψηφοδέλτια στα χέρια του και ελέγχει την εγκυρότητά τους.
ζ. Στη συνέχεια (για τα έγκυρα ψηφοδέλτια):
I. καταγράφει τον αύξοντα αριθμό του ψηφοδελτίου(ώστε το ψηφοδέλτιο να αποκτήσει ταυτότητα),
II. καταγράφει ολογράφως πάνω στο ψηφοδέλτιο το συνολικό αριθμό των σταυρών του ψηφοδελτίου,
III. μονογράφει το ψηφοδέλτιο,
IV. διαβάζει μεγαλόφωνα τον αριθμό του ψηφοδελτίου και τους σταυροδοτημένους υποψήφιους.

Πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα η υποχρέωση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής για την αρίθμηση και μονογράφηση των ψηφοδελτίων, την αναγραφή σε αυτά ολογράφως του αριθμού των σταυρών καθόσον οι σχετικές παραλείψεις καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο.

η. Ο Γραμματέας (ή άλλο Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής) καταχωρούν στο Βιβλίο Καταμέτρησης ψήφων για την ΚΕ, δίπλα στο όνομα του υποψηφίου (όπου θα υπάρχουν κενά κελιά) τον αριθμό του κάθε ψηφοδελτίου από το οποίο έλαβε σταυρό. Στο τέλος αθροίζει το σύνολο των σταυρών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής έχει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης αυτό είναι άκυρο και δεν λαμβάνεται κανένας σταυρός υπόψιν.

θ. Ο Γραμματέας καταγράφει τα έγκυρα, τυχόν άκυρα ή λευκά ψηφοδέλτια στο Πρακτικό Διαλογής, σύμφωνα με τις καταγραφές του Βιβλίου Καταμέτρησης ψήφων της ΚΕ και συμπληρώνει το συνολικό αριθμό των σταυρών που έλαβε ο κάθε υποψήφιος δίπλα στο όνομα του, ολογράφως και αριθμητικά.
ι. Το Πρακτικό Διαλογής της ψηφοφορίας για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής όπως και το Βιβλίο Καταμέτρησης υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και αποστέλλεται στην ΚΕΦΕ.
στ. Εν συνεχεία ο χειριστής της ταμπλέτας καταγράφει και μεταδίδει το αποτέλεσμα του Πρακτικού Διαλογής και τα αποτελέσματα αποστέλλονται στην ΚΕΦΕ.
►Επισημαίνεται ότι τα μέλη της ΕΦΕ, τακτικά και αναπληρωματικά,
-παραμένουν στο εκλογικό τμήμα, καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας καθώς και κατά τη διάρκεια της διαλογής των ψήφων,
-δεν αποχωρούν από το εκλογικό τμήμα εάν δεν μεταδώσουν ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα και από τις δύο κάλπες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΚΥΡΑ- ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

Κατά τη διαδικασία της διαλογής είναι δυνατό να εξαχθούν μεταξύ των εγκύρων ψηφοδελτίων και ψηφοδέλτια «άκυρα», καθώς και ψηφοδέλτια «λευκά».
Η ύπαρξη λευκού ψηφοδελτίου είναι προφανής και έτσι δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον προσδιορισμό αυτού. Αξίζει στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι τα λευκά δεν υπολογίζονται μαζί με τα έγκυρα, αλλά μαζί με τα άκυρα ψηφοδέλτια.

Το ποια ψηφοδέλτια θεωρούνται άκυρα και ποια όχι αναλύεται αμέσως παρακάτω.

α) Ποιο το βασικό κριτήριο για να κηρυχθεί ένα ψηφοδέλτιο άκυρο;
Η διαδικασία διαλογής των ψήφων έχει ως βασική αρχή τη διαφύλαξη της εκφρασμένης με την ψήφο βούλησης των εκλογέων. Συνεπώς, οι Εφορευτικές Επιτροπές υποχρεούνται να επιδεικνύουν σύνεση και να είναι ιδιαιτέρως φειδωλές σε σχέση με την κήρυξη ενός ψηφοδελτίου ως άκυρου.
Ψηφοδέλτιο κηρύσσεται άκυρο μόνο αν είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο εκλογέας συνειδητά έχει ενεργήσει με σκοπό την ακύρωσή του ή όταν υπάρχει βεβαιότητα -και όχι απλή υποψία- ότι φέρει στοιχεία που εκδηλώνουν προσπάθεια παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου και αποκάλυψης της ταυτότητας του εκλογέα.

Με λίγα λόγια, αν προκύψει οποιαδήποτε αμφιβολία για την εγκυρότητα ή μη ενός ψηφοδελτίου, ιδίως για το αν η ενέργεια του εκλογέα που ελέγχεται ως προκαλούσα την ακύρωσή του προέρχεται από σφάλμα ή από συνειδητή ενέργειά του, τότε θα πρέπει πάντοτε να επικρατεί τελικά η άποψη υπέρ της εγκυρότητάς του («εν αμφιβολία υπέρ της εγκυρότητας της ψήφου»).

β) Ποια η διαδικασία κήρυξης ενός ψηφοδελτίου ως άκυρου;
Κατά τη διαδικασία της διαλογής των ψήφων η ΕΦΕ προτείνεται να ξεχωρίσει όλα τα κατ’ αρχάς «ύποπτα» ως άκυρα ψηφοδέλτια, σε ξεχωριστό σωρό, χωρίς να τα αριθμήσει, ώστε να αποφανθεί για όλα αυτά μαζί στο τέλος της διαδικασίας διαλογής των ψήφων, οπότε και θα έχει περισσότερο χρόνο για να εξετάσει βαθύτερα το ζήτημα, εκτιμώντας και το επαναλαμβανόμενο ή μεμονωμένο χαρακτήρα των προβλημάτων που συναντούν. Σε κάθε περίπτωση, ισχύει η βασική αρχή «εν αμφιβολία υπέρ της εγκυρότητας» του ψηφοδελτίου.
Το ψηφοδέλτιο που κηρύσσεται άκυρο, λαμβάνει ξεχωριστή αρίθμηση ως άκυρο και διατηρείται σε ξεχωριστή σωρό, δηλ. αυτή των ακύρων ψηφοδελτίων, προκειμένου να παραδοθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ΚΕΦΕ.

γ) Ποιες μπορεί να είναι οι συνηθέστερες περιπτώσεις άκυρων ψηφοδελτίων;
ι) Όταν ο φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο.
ιι) Όταν το ψηφοδέλτιο περιέχεται σε φάκελο που δεν χορήγησε η εφορευτική επιτροπή.
ιιι) Όταν στον φάκελο περιέχονται περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια για την εκλογή μελών της ΚΕ, εκ των οποίων κανένα δεν φέρει σταυροδοσία. Το ψηφοδέλτιο δεν φέρει σταυροδοσία που θα μπορούσε να καταμετρηθεί υπέρ ορισμένου υποψηφίου και έτσι κατατάσσεται στα άκυρα.
ιν) Όταν το ψηφοδέλτιο δεν είναι της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας ή έχει ουσιωδώς διαφορετικό χρώμα ή διαστάσεις, δηλ. προκύπτει ότι δεν έχει χορηγηθεί από την εφορευτική επιτροπή.
ν) Όταν το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος) φέρει αλλοιώσεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές λέξεων ή προσθήκη λέξεων ή φράσεων, που εκφράζουν σκοπό συνολικής ακύρωσής του, λ.χ. ένα μεγάλο διαγώνιο Χ, ύβρεις, άλλα αντικείμενα προς απαξίωση της διαδικασίας κλπ.
νι) Όταν το ψηφοδέλτιο φέρει διακριτικά γνωρίσματα, σημάδια, διαγραφές κλπ, τα οποία κρίνεται ότι έχουν γίνει με σκοπό την παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου. Παραβίαση της ψήφου δεν προκαλείται απλά και μόνο από την ύπαρξη οποιουδήποτε διακριτικού γνωρίσματος, που μπορεί να έχει γίνει και τυχαία, αλλά απαιτείται από αυτό να μπορεί να προκύψει το πρόσωπο του εκλογέα. Θα είναι, λοιπόν, κατά κανόνα ιδιαίτερα χαμηλές οι πιθανότητες να υφίσταται τέτοιο ψηφοδέλτιο και θα πρέπει να ισχύσει η αρχή «εν αμφιβολία υπέρ της εγκυρότητας».
Εν γένει, η δυνατότητα ενός διακριτικού γνωρίσματος να οδηγεί σε παραβίαση της μυστικότητας της ψήφου εξαρτάται από το είδος των σημαδιών, από τη θέση που βρίσκονται, από την επανάληψή τους σε περισσότερα ψηφοδέλτια κλπ.
νιι) Όταν η σταυροδοσία που έχει τεθεί υπερβαίνει σε αριθμό την επιτρεπόμενη. Λ.χ. έχουν τεθεί 5 σταυροί, σε διαφορετικά πρόσωπα υποψηφίων, ενώ υπάρχει όριο 4 σταυρών.
νιιι) Όταν το ψηφοδέλτιο φέρει διακριτικό γνώρισμα, εμφανή γράμματα ή σημάδια, στην πίσω πλευρά του.

δ) Ποιες είναι οι περιπτώσεις που το ψηφοδέλτιο ΔΕΝ κηρύσσεται άκυρο;
ι) Όταν το ψηφοδέλτιο σκίζεται από προφανές σφάλμα της εφορευτικής επιτροπής κατά το άνοιγμά του ή όταν φέρει σκισίματα που είναι μη ουσιώδη και μη ενδεικτικά βούλησης ακύρωσης της ψήφου ή ύπαρξης διακριτικού γνωρίσματος προς αποκάλυψη της ψήφου.

ιι) Όταν έχει τεθεί άλλο σημάδι έκφρασης προτίμησης υποψηφίου από αυτό που βασικά προβλέπεται στη διαδικασία. Λ.χ. όταν τίθεται το σύμβολο √ ή όταν τίθεται το σύμβολο Χ ή όταν τίθενται άλλα σύμβολα όπως ο αστερίσκος ή ο σταυρός σε κύκλο κλπ αντί του σταυρού.
Αυτές οι περιπτώσεις, μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο μόνο αν με βεβαιότητα προκύπτει ότι συνιστούν συνειδητή προσπάθεια παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου.

ιιι) Όταν εμφανίζεται ακατάστατη σταυροδοσία, άλλοτε στην αρχή των ονομάτων κι άλλοτε στο τέλος αυτών, ή σε κάποια ονόματα με σταυρό και σε άλλα με άλλα διακριτικά στοιχεία, λ.χ. το σύμβολο √.
Αυτές οι περιπτώσεις, μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο μόνο αν με βεβαιότητα προκύπτει ότι συνιστούν συνειδητή προσπάθεια παραβίασης της μυστικότητας της ψήφου.

ιν) Όταν το ψηφοδέλτιο φέρει σταυροδοσία με μολύβια ή στυλό διαφορετικού χρώματος από αυτό που χορήγησε η εφορευτική επιτροπή ή όταν φέρει σταυροδοσία με περισσότερα μολύβια ή στυλό διαφορετικού χρώματος, λ.χ. άλλος σταυρός με μπλε, άλλος σταυρός με μαύρο.

ν) Όταν ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια. Εδώ εμφανίζονται οι εξής πιθανές εκδοχές:
αα) Περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια για την εκλογή μελών ΚΕ, εκ των οποίων το ένα φέρει σταυροδοσία. Η σταυροδοσία που περιέχεται στο ψηφοδέλτιο καταμετράται κανονικά και θεωρείται ότι το σφάλμα θέσεως δεύτερου ψηφοδελτίου στον φάκελο ήταν μη συνειδητό, ότι προήλθε από σφάλμα κατά τη χορήγηση των ψηφοδελτίων στον εκλογέα, και ότι δεν εκφράζει βούληση ακύρωσης της ψήφου.
ββ) Στον φάκελο τίθεται ψηφοδέλτιο για την εκλογή μελών ΚΠΕ, που φέρει σταυροδοσία και ταυτόχρονα τίθεται μαζί με αυτό λευκό ψηφοδέλτιο. Η σταυροδοσία που περιέχεται στο ψηφοδέλτιο εκλογής μελών ΚΠΕ καταμετράται κανονικά και θεωρείται ότι το σφάλμα θέσεως και λευκού ψηφοδελτίου στον φάκελο ήταν μη συνειδητό, ότι προήλθε από σφάλμα κατά τη χορήγηση των ψηφοδελτίων στον εκλογέα, και ότι δεν εκφράζει βούληση ακύρωσης της ψήφου.

νιι) Όταν το ψηφοδέλτιο φέρει τυχαίες ή ανεπαίσθητες μελανιές ή άλλα ίχνη (καφέ, κραγιόν, λαδιά κλπ) σε οποιαδήποτε πλευρά του.

νιιι) Όταν το ψηφοδέλτιο φέρει μουτζούρα που προέρχεται από κακότεχνη προσπάθεια του εκλογέα ή από επαναλαμβανόμενη προσπάθεια του να σημειώσει την προτίμηση στον υποψήφιο της επιλογής του, λ.χ. όταν τίθεται σταυρός με διπλή προσπάθεια και προκύπτει μουτζούρα ή όταν υπάρχει μουτζούρα με σκοπό να διορθωθεί το σύμβολο που με αρχική προσπάθεια είχε τεθεί για το ίδιο πρόσωπο υποψηφίου κλπ.
ιx) Όταν το ψηφοδέλτιο για εκλογή προέδρου έχει τοποθετηθεί σε φάκελο με σήμανση ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, ή ψηφοδέλτιο για εκλογή μελών ΚΕ σε λευκό φάκελο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Α. Οδηγός «Προσβασιμότητας Εκλογικών Κέντρων»
Από το Τμήμα Αναπηρικής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ:
“Να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη πρόσβαση στο δομημένο περιβάλλον, να ελεγχθούν οι είσοδοι τους, οι διαδρομές προς τους χώρους διεξαγωγής των εκλογών και η λειτουργία ανελκυστήρων. Η πρόσβαση στο χώρο πρέπει να είναι δυνατή χωρίς σκαλοπάτια. Όταν υπάρχουν σκαλοπάτια πρέπει να παρέχεται πρόσβαση με ισότιμο τρόπο.
Όπου υπάρχουν εμπόδια να υπάρξει μεριμνά και προτεραιότητα των Αναπήρων/ Εμποδιζόμενων ψηφοφόρων.
Στις περιπτώσεις μη προσβάσιμων χώρων μέλος της εφορευτικής επιτροπής να κατεβαίνει στον αύλειο χώρο άμεσα, όπου σε μια προσβάσιμη άκρη του ισογείου, το ανάπηρο/εμποδιζόμενο μέλος/φιλη/ος του κόμματος να ασκήσει με διακριτικότητα το δικαίωμα του.
Να φροντίσουν να υπάρχουν τουλάχιστον δύο κρατημένες θέσεις για στάθμευση αναπηρικών αυτοκινήτων, οι πιο κοντινές, σε κάθε εκλογικό κέντρο, όπου η χρήση τους θα δίνεται σε αναπήρους/ες και εμποδιζόμενες/ους συντρόφους/ες.
Στις περιπτώσεις που οι ψηφοφόροι δεν μπορούν να διπλώσουν και να βάλουν το ψηφοδέλτιο στο φάκελο να έχουν το δικαίωμα να έχουν μαζί τους τον προσωπικό βοηθό εναλλακτικά μέλος της εφορευτικής επιτροπής να συνδράμει με διακριτικότητα. (επιλογή του/της ψηφοφόρου).
Τα μέλος της εφορευτικής επιτροπής να παρέχουν βοήθεια ανάγνωσης των ψηφοδελτίων, εάν του ζητηθεί, από ψηφοφόρους τυφλούς ή με πρόβλημα όρασης και σε κάθε άλλη περίπτωση που σχετίζονται με την ανάγνωση.
Για τις ανάγκες επικοινωνίας των Κωφών με την εφορευτική επιτροπή μπορεί να χρειαστεί η σύνδεση με τις υπηρεσίες relay του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών από τον/την κωφό συντρόφισσα/ο για να αποκατασταθεί η επικοινωνία και να γίνουν οι απαραίτητες διευκρινήσεις.
Τέλος, εάν σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχει η δυνατότητα άσκησης του εκλογικού δικαιώματος από ανάπηρους/ες και εμποδιζόμενους/ες συντρόφους/ισσες να μπορούν να ψηφήσουν σε γειτονικούς δήμους.”
Ψηφίζουμε ΟΛΕΣ, ΟΛΟΙ και ΟΛΑ
Τμήμα Αναπηρικής Πολιτικής ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Share:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.